Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hannover Messe with Ignite

Diarienummer
Koordinator Voysys AB - Norrköping
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi knöt två bra kontakter med tyska bolag. Ett bra resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi knöt två bra kontakter med tyska bolag. Ett bra resultat.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att delta vid Ignites matchmaking och genomföra möten med tyska bolag - genbomfördes enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Diarienummer 2019-01370

Statistik för sidan