Händelsedetektion i krishanteringssystem (EVENT)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 7 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02536

Statistik för sidan