Handelns frontpersoner: Ett innovationsprojekt med stormarknadens anställda som deltagare

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Sociologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 340 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01760

Statistik för sidan