Han och hon i frontalkollisioner: Matematiska simulering av åkande syftande till att minska risken f

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04693

Statistik för sidan