Han och hon i frontalkollisioner: Matematiska simulering av åkande syftande till att minska risken f

Diarienummer 2009-04693
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-04-08