Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbarhetsstyrd byggprojektering

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Bygg och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets resultatet är ett omfattande bidrag där en ny metodik använder hållbarhetsindikatorer inte bara som ett utvärderingsverktyg utan också för att styra projekteringen mot de mest hållbara lösningarna. Projekteringsmetodiken har utvecklats i syfte att implementera state-of-the-art metoder för optimering mot många kriterier och hållbarhetsbedömning samt att göra det till en användbar och praxis för branschen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samverkansrelationer har befästs mellan företag, universitet och myndighet. Alla parters kompetens har höjts, framförallt i det interdisciplinära skiktet att förstå varandras utmaningar, syfte och behov mot det gemensamma målet. Vetenskapliga publikationer har presenterats och publicerats. På längre sikt genom industriparters implementering fortsätter arbetet med att etablera och sprida projekteringsmetoden och kunskapen i respektive organisation. Detta bäddar för en god förvaltning och förädling av projektets resultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett forskningsprojekt på Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med industri- och samhällsparter. Stommen i forskningsteamet har varit ett genusbalanserat team bestående av en doktorand, en post-doc och 2 seniora forskare, samt en aktiv referensgrupp. Under projektets tid så har två internationella utbyten genomförts med det primära syftet att hämta hem specifik kunskap och stämma av forskningsresultat i en internationell miljö. En viktigt del av implementeringen har varit student exjobb i industriell- och myndighetsmiljö.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 december 2021

Diarienummer 2017-03312

Statistik för sidan