Guide för standardiserare att se till småföretagares behov vid utformning av standarder

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2010
Status Avslutat

Externa länkar