Greencom - Bättre täckning och bredband till de Gröna Näringarna

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Wireless@KTH
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04224

Statistik för sidan