Gränsöverskridande forskarskola i biomaterial

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03002

Statistik för sidan