Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GOTO10

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Effektmålet för Goto 10 är att främja digitalisering, jämställdhet, mångfald och öppen innovation i Sverige genom att tillhandahålla en öppen mötesplats för kunskapsdelning och nätverk. Visionen är att skapa en central plats med stor attraktionskraft i Sverige för entreprenörskap och innovation inom IKT för att verka för digitalisering, datadriven och öppen innovation samt att erbjuda en plats för de grupper som normalt saknar en plats och/eller resurser. Målen är uppfyllda väl.

Långsiktiga effekter som förväntas

Goto 10 har etablerats som en viktig del av Stockholms (och Sveriges) ekosystem för tidiga idéer och kunskapsutbyte. Nätverket med de närmare 4000 medlemmarna ger stora möjligheter till synergier och kommer utvecklas ytterligare under 2018 med ett digitalt community. Goto 10 blir också allt mer den självklara platsen för events och seminarier för de grupper som inte har en egen plats eller medel för att skapa kontinuitet. Goto 10 är ett uppskattat komplement till de innovationshubbar som finns för de idéer som tagit sig lite längre pga av sitt fokus på de tidiga idéerna.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har följt den ursprungliga planen med mindre modifieringar. Interna resurser och externa konsulter har levererat enligt plan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05173

Statistik för sidan