Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

GoGlobal Medtech 2010

Diarienummer
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att öka kunskapen om internationella marknaden samt hur man för ett litet svenskt medecintekniskt bolag kommer fram till reimbursement för sin medtech produkt på de internatioella marknaderna.

Resultat och förväntade effekter

öka tillväxt i svenska medtechbolag och förskorta tiden till marknad samt att kraftigt kunna reducera kapitalbehov för att komma till internationella marknader med svenska medtechprodukter.

Upplägg och genomförande

Ett strategiutvecklingsprogram där ett stort antal internationella / internationellt kunniga personer delger sin erfarenhet och kunskap av att komma in på olika marknader. Arbetet sker i seminariefor uppdelat på 5 seminarietillfällen a 2 dagar ute på Svenska större medtechbolag som agerar värdbolag vid de olika sammankomsterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00826

Statistik för sidan