GoGlobal Medtech 2010

Diarienummer 2010-00826
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att öka kunskapen om internationella marknaden samt hur man för ett litet svenskt medecintekniskt bolag kommer fram till reimbursement för sin medtech produkt på de internatioella marknaderna.

Resultat och förväntade effekter

öka tillväxt i svenska medtechbolag och förskorta tiden till marknad samt att kraftigt kunna reducera kapitalbehov för att komma till internationella marknader med svenska medtechprodukter.

Upplägg och genomförande

Ett strategiutvecklingsprogram där ett stort antal internationella / internationellt kunniga personer delger sin erfarenhet och kunskap av att komma in på olika marknader. Arbetet sker i seminariefor uppdelat på 5 seminarietillfällen a 2 dagar ute på Svenska större medtechbolag som agerar värdbolag vid de olika sammankomsterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.