God Man i fickan

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of Electric Engineering and Computer Science
Bidrag från Vinnova 750 841 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Digitala hjälpmedel

Syfte och mål

Dagens system för God Man och Förvaltare är föråldrat och innebär stora svårigheter och även risker för den som inte kan hantera sin egen ekonomi. Det försvårar för individen att vara delaktig i Skola, Arbete, Fritid och att hantera alla vardagsbeslut som behövs för att vara delaktig i samhällslivet. Detta projekt syftar till att påvisa möjligheterna att kombinera mänskligt och digitalt stöd för att hjälpa personer som har God Man och Förvaltare genom att ta fram en högfungerande interaktiv prototyp som visar genomförbarheten av hjälpmedlet God Man i fickan.

Förväntade effekter och resultat

En interaktiv prototyp som visar genomförbarheten av hjälpmedlet God Man i fickan. Reform av stöd för personer som inte kan hantera sin egen ekonomi. Även uppdraget att vara God Man eller Förvaltare kommer att underlättas, liksom rapporteringen till de kommunala huvudmännen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att visualiseras och designas samt kravställas så att omfattningen av och kostnaden för att producera hjälpmedlet tydliggörs. Personer som i dagsläget har god man eller förvaltare har en central roll i designprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 mars 2020

Diarienummer 2019-01261

Statistik för sidan