GoalArt Smart Grid

Diarienummer 2010-00162
Koordinator GoalArt AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2012
Status Avslutat