GoalArt Smart Grid

Diarienummer
Koordinator GoalArt AB
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00162

Statistik för sidan