GoalArt Smart Grid

Diarienummer
Koordinator GoalArt AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04544

Statistik för sidan