Glykosyleringens roll i trombocytfunktionen och hållbarhet under lagring

Diarienummer
Koordinator Sahlgrenska Uninversitetssjukhuset - Klinisk kemi
Bidrag från Vinnova 34 042 kronor
Projektets löptid september 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01440

Statistik för sidan