Global Proteome Survey: Converting affinity proteomics into a discovery tool

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 4 999 980 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01409

Statistik för sidan