Global numerisk modellering av aerosol-moln-klimatprocesser

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Meteorologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04156

Statistik för sidan