Global numerisk modellering av aerosol-moln-klimatprocesser

Diarienummer 2009-04156
Koordinator Stockholms universitet - Meteorologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2010
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-04-08