Global Numerisk Modellering av aerosol-moln-klimat-processer

Diarienummer 2010-00996
Koordinator Stockholms universitet - Meteorologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 745 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång