Global Numerisk Modellering av aerosol-moln-klimat-processer

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Meteorologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 745 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00996

Statistik för sidan