Global Links of a Research and Innovation Milieu in Photonics

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Kista Photonics Research Center
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03352

Statistik för sidan