Global Links of a Research and Innovation Milieu in Photonics

Diarienummer 2008-03352
Koordinator Acreo AB - Kista Photonics Research Center
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat