Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Global klimatmodellering

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Meteorologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt kommer det atmosfäriska gränsskiktets roll i globala klimatmodeller att studeras. Gränsskiktet är den lägsta delen av atmosfären, den del som är direkt influerad av den underliggande ytan. I projektet kommer en utvärdering av hur klimatmodeller klarar av att beskriva de processer som sker i gränsskiktet som tex dygnsvariationer i temperatur och vind och förekomsten av låga moln. I nästa steg kommer förbättringar av beskrivningarna att göras och nya klimatkörningar genomföras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet av detta projekt är förbättrade parameteriseringar, beskrivningar, av gränsskiktsprocesser i en specifik global klimatmodell, nämligen ´the National Center of Atmospheric Research (NCAR) Community Climate Model´. Resultaten kommer att demonstreras som förbättringar i tex turbulenta flöden vid höga latituder och optiska egenskaper hos modellerade låga moln. Modellen kommer att användas för projektioner av framtida klimat.

Upplägg och genomförande

Arbetet kommer att ske i nära sammarbete med forskare på NCAR i Boulder USA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01939

Statistik för sidan