Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Global Award for Entrepreneurship Research

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Global Award for Entrepreneurship Research utdelas årligen sedan 1996. Syftet är att belöna forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Priset är med prissumman 100 000 euro och den globala ansatsen unikt i sitt slag. Projektets mål uppfylls väl. Varje år utser priskommittén en pristagare och nya kandidater nomineras till kandidatbanken. Årets pristagare håller en prisföreläsning samt en föreläsningsturné i anslutning till prisutdelningen i maj.

Resultat och förväntade effekter

Sedan 2016 har arbetet med Global Award for Entrepreneurship Research löpt på enligt kommunikations- och tidsplan, och tre pristagare har utsetts: Philippe Aghion, Collège de France, Frankrike, Hernando de Soto, Institute for Liberty and Democracy (ILD), Peru och Olav Sorenson, Yale School of Management, Yale University, USA. Kännedomen om priset och dess syfte att belöna forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap har spridits i akademi, politik och näringsliv.

Upplägg och genomförande

Varje år utser priskommittén en pristagare och kandidater nomineras till kandidatbanken. Årets pristagare håller en prisföreläsning samt en föreläsningsturné i anslutning till prisutdelningen i maj. Då sprids kännedomen om priset och dess syfte att belöna forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Bl.a. genom nyhetsbrev, webbsidor, sociala medier och intervjuer. Under hösten publiceras en artikel i Small Business Economics och nya nomineringar inkommer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01687

Statistik för sidan