Global Award for Entrepreneurship Research

Diarienummer 2016-01687
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Global Award for Entrepreneurship Research är ett högt ansett internationellt forskningspris som utdelas årligen till en forskare inom områdena entreprenörskap, innovation och småföretagande. Urvalsprocessen är rigorös och är numera modellerad efter vad som gäller för nomineringar av forskare till nobelpriset. Prissumman uppgår till 100 000 Euro. Projektets mål är att årligen belöna världens ledande forskare inom entreprenörskap, innovationer och småföretagande. Forskningen presenteras i Stockholm och ute i landet.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att årligen belöna världens ledande forskare inom entreprenörskap, innovationer och småföretagande. Forskningen presenteras i Stockholm och ute i landet. Den forskning som belönas ska över en längre period spegla hela vidden av entreprenörskap som en del av samhällsvetenskapen och rymma hela spektrat från antropologi till mikroekonomi och olika delar av metodologisk utveckling. Forskningen syftar till att vara policyrelevant och användbar för politiker och beslutsfattare inom myndigheter och företag.

Planerat upplägg och genomförande

Nomineringar till prisutdelningen sker kontinuerligt och skickas in från forskare över hela världen. Priskommittén väljer ut vissa av de nominerade forskarna och låter forskare utvärdera deras akademiska arbete. Priskommittén beslutar slutgiltigt vem som tilldelas priset. Prisutdelning sker i Stockholm i maj varje år där pristagaren deltar. Pristagaren besöker i samband med prisutdelningen att antal orter och lärosäten där pristagaren presenterar sin forskning.

Externa länkar

Hemsida för Global Award for Entreprenurship Research

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.