GigaHertz Symposium 2008

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - mars 2008
Status Avslutat

Externa länkar