Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Geras SALSS

Diarienummer
Koordinator GERAS SOLUTION AB - Geras Solutions
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projekten är att ge personer som tror eller vet att de är i riskzonen för att få en kognitiv sjukdom tillgång till ett lätthanterligt hjälpmedel. Ett hjälpmedel som ger ett tillförlitlig självtest, som vid misstanke om sjukdom hjälper personen att komma i kontakt med en medicinsk utredning och vid konstaterad risk eller sjukdom dessutom hjälp att förändra sin livsstil. Vi vill förbättra möjligheten för självtestning av sin kognitiva förmåga för att se om man är i riskzonen för kognitiv sjukdom och inte minst för att avlasta sjukvården.

Resultat och förväntade effekter

Att skapa en trovärdig och utvärderad applikation som alla med oro för demensutveckling har tillgång till och kan hantera. Att skapa en ICT baserad demensdiagnostik med samma säkerhet som en traditionell utredning av demenssjukdom. Att förse individer med risk för att utveckla eller som har kognitiv sjukdom med ett hjälpmedel för livsstilsförändringar. Dessutom är resan till USA avsedd för att skapa kontakter och kopplingar samt att hjälpa oss att göra vår mission till en verklighet på den marknaden och bidra till att sprida svensk kunskap till en välbehövlig befolkning i världen.

Upplägg och genomförande

Geras planerar att lansera i USA inom 2-3 års. Vi har redan gjort några partnerskap med stora Svensk och kinesiska organisationer, men önskar att underlätta detta vidare med besöket till USA. Målet är också att så småningom lansera i USA, så den här resan kommer att hjälpa Geras öka medvetenheten om sitt uppdrag och se till att lanseringen blir en succé.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Diarienummer 2019-02132

Statistik för sidan