Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

GEODES-ITEA2_2007

Diarienummer
Koordinator Enea Services Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 1 404 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

EUREKA/ITEA GEODES projektet (Global Energy Optimisation for Distributed Embedded Systems) tillhandahåller teknik inom design, inbyggda system och utvecklingsverktyg, som behövs för att optimalt hushålla och ge hållbar utveckling inom energiförbrukning.

Resultat och förväntade effekter

GEODES täcker följande aspekter: Power aware protocols Power aware operating systems Middleware developments (QoS) Low power compilation System level modeling (SystemC)

Upplägg och genomförande

Specifikation: Identifiera nödvändiga krav för att möjliggöra global energi optimiering. Definera användar fall med focus på faktiska scenarier. Energi optimering på nod nivå: Undersöka strategier för effektiv hantering av noder. Optimering av energi i ett sensor nätverk:Tillhandahålla en integread arkitektur som supportar distribuerade metoder och algoritmer, som krävs ifrån analys och optimering av energi i ett nätverk. Integrering, validering och demonstration: Att validera teknik inom optimering av energi, på nod- och nätverksnivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02092

Statistik för sidan