Genusperspektiv på kollektiva färdsätt och strategier kring mijörisker - fortsättning på doktorandprojekt

Diarienummer 2010-01795
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 587 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2014
Status Avslutat