Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Genus-och jämställdhetsutveckling i Fastelaboratoriet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Se bifogad fil

Långsiktiga effekter som förväntas

Se bifogad fil

Upplägg och genomförande

Se bifogad fil

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01776

Statistik för sidan