Genus-och jämställdhetsutveckling i Fastelaboratoriet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Se bifogad fil

Resultat och förväntade effekter

Se bifogad fil

Upplägg och genomförande

Se bifogad fil

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.