Genomförande MOZART, Volvo Cars mjuk- och hårdvaru-simulator för fordon

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94000, PV32
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - augusti 2008
Status Avslutat