Genomförande av strategiskt stålforskningsprogram

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 60 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-04009

Statistik för sidan