Genomförande av strategiskt stålforskningsprogram

Diarienummer 2006-04009
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 60 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar