Genetic engineering of hESCs: Creating the required tools for novel relevant human in-vitro assays

Diarienummer 2008-01373
Koordinator Cellartis AB
Bidrag från Vinnova 3 788 566 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - april 2010
Status Avslutat