Gendi - ett generellt diagnosinstrument

Diarienummer
Koordinator SETEK Elektronik Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 545 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - februari 2011
Status Avslutat