GEM - Globalt forskarnätverk för entreprenörskapsfrågor

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum, Stockholm
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01566

Statistik för sidan