Gasmätning i krävande miljö

Diarienummer 2014-03285
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 3 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla teknik för övervakning av gas i krävande miljöer, bland annat baserat på optiska fibersensorer och OEM-moduler. Målen omfattar sensorlösningar för övervakning av CO2 under jorden i en CCS anläggning i Brasilien, ett nätverk av OEM-sensorer för CO2-mätning samt övervakning av CO inom cement- och kalkindustri.

Förväntade effekter och resultat

Vi räknar med att projektet kommer att lägga grunden till nya innovativa lösningar för CCS, cement och kalkindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Samverkan med partners i Brasilien, utveckling av svensk teknologi baserat på optisk fiber och OEM-lösningar, konsolidering med den brasilianska systemet för CCSövervakning, installation på fält, tester och analys av resultat. Utveckling av sensor för CO-mätning vid hög temperatur, konstruktion, tester och analys av resultat.

Externa länkar

Acreo Swedish ICT

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.