Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gasmätning i krävande miljö

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 3 625 500 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Teknisk kunskap om gasövervakning, i synnerhet i Carbon Capture och Storage men även i cement tillverkning applikationer Samverkan i Sverige och Brasilien mellan Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Ouro Negro, Senseair, Fiberson, Cementa, Nordkalk och Acreo Ömsesidiga besök av forskare från Ouro Negro och PUC-Rio till Sverige, och från Acreo och Senseair till Brasilien Användning av produkter och tekniska lösningar utvecklade i Sverige och Brasilien under samarbetet

Resultat och förväntade effekter

Fiber sensorsystemet Utvecklingen av en ny "ihålig kärna" fiber som fylls med gasen som mäts och i vilken ljuset med våglängderna av intresse propageras; Kopplingsschema som tillåter att gas pumpas in i den ihåliga kärnan, utan att hindra ljuskoppling och analys; Utveckling av en optisk detekteringsuppställning kompatibel med fiberövervakningssystemet; Moduler för atmosfäriska CO2-mätning med lämplig känslighet och responstid Fjärr elektriskförsörjning, WiFi-nätverk, och datainsamling och mjukvara. Fälltmätningar i cement fabrik och vid kontrollerat gasutsläpp

Upplägg och genomförande

Fiber sensorsystemet krävde Utvecklingen av en ny "ihålig kärna" fiber som fylls med gasen som mäts och i vilken ljuset med våglängderna av intresse propageras; Kopplingsschema som tillåter att gas pumpas in i den ihåliga kärnan, samtidigt som det inte hindrar ljuskoppling och analys; Utveckling av en optisk detekteringsuppställning kompatibel med fiberövervakningssystemet; Det atmosfäriska systemet krävde Moduler för CO2-mätning med lämplig känslighet och responstid Fjärr elektriskförsörjning, etablering av ett WiFi-nätverk mellan moduler, och datainsamling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03285

Statistik för sidan