Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Galileo i tidsmetrologin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att förbättra robustheten och kvaliteten hos tidsmetrologin med GNSS (Global Navigation Satellite Systems) genom att inkludera nya signaler och system i våra mjukvaror. Satellitsystemen Galileo och BeiDou kan nu användas vid riksmätplatsen. En ny metod för tidsdistribution i realtid via Lantmäteriets GNSS-data har även utvecklats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Våra tester har visat att kvaliteten i tidsjämförelser vid separat användande av Galileosignalerna är jämförbar med den som erhålls från enbart GPS. Separat användning av BeiDou ger något sämre resultat, men jämförbara med GLONASS. Både Galileo och BeiDou är fortfarande under utveckling, och kvaliteten väntas öka. Båda bidrar, som oberoende system, redan till robustheten vid tidsmetrologin. Den nyutvecklade metoden för tidsdistribution via GNSS har genom kopplingen till Lantmäteriets system SWEPOS potentialen att nå en massmarknad med tidsinformation från riksmätplatsen.

Upplägg och genomförande

Vid tiden för ansökan såg vi en inkludering av Galileo som den viktigaste förbättringen av vår tidsmetrologi med GNSS. Den snabba utvecklingen av BeiDou ledde oss i stället till att arbeta med de båda systemen samtidigt. Synergieffekterna gav stora vinster, men omprioriteringen ledde till att målen för realtidsmjukvarorna inte blev helt uppnådda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04683

Statistik för sidan