Galileo i tidsmetrologin

Diarienummer 2016-04683
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Skaffa kompetens kring navigationssatellitsystemet Galileo, och utveckla mjukvara för användning av dess olika signaler, med fokus på tillämpningar inom tid- och frekvens-metrologi.

Förväntade effekter och resultat

Kunna vara en partner åt industri och myndigheter vid introduktion och utvecklingen av Galileo-tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Metodisk undersökning av öppna signaler från navigationssatellitsystemet Galileo. Både s.k. fas- och kodsignaler undersöks med tanke på kombinationer som är användbara för tid- och frekvens-applikationer. Vidareutveckla mjukvara för att använda signalerna både i realtid, och för efterbearbetning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.