Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FUNIF A-Tooling

Diarienummer
Koordinator A-Tooling Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - november 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Funif syftar till att ta fram nya nodulära gjutjärn med hög presterand ytor som ger kostnadseffektiva verktygs koncept. Nya tillverkningsprocesser kommer att implementeras på gjuterier och hos verktygstillverkare. Det här projektet avser A-Toolings del i eureka projektet Funif

Långsiktiga effekter som förväntas

Se bilaga

Upplägg och genomförande

Se bilaga

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04772

Statistik för sidan