FUNIF A-Tooling

Diarienummer 2009-04772
Koordinator A-Tooling Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Funif syftar till att ta fram nya nodulära gjutjärn med hög presterand ytor som ger kostnadseffektiva verktygs koncept. Nya tillverkningsprocesser kommer att implementeras på gjuterier och hos verktygstillverkare. Det här projektet avser A-Toolings del i eureka projektet Funif

Resultat och förväntade effekter

Se bilaga

Upplägg och genomförande

Se bilaga

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.