Functional light diffusing and diffracting nano-composite materials for fibre optic sunlight systems and LEDs

Diarienummer 2010-01495
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - oktober 2011
Status Avslutat