Fullfärg och flera material i världsunik 3d-skrivare för ditt skrivbord!

Diarienummer 2017-04356
Koordinator MAGICFIRM EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 1 985 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Målet är att bedriva utvecklingsaktiviteter i syfte att realisera världens första 3D-skrivare i skrivbordsstorlek som kan skriva ut i fullfärg och kombinera flera materialegenskaper hos ett och samma objekt.

Förväntade effekter och resultat

Skrivaren ska drastiskt reducera kundernas ledtider och tid-till-marknad vid utveckling av nya produkter genom att producera färg- och egenskapsmässigt korrekta prototyper. Kombinationen av låg kostnad, hög säkerhet och kompakt format ska underlätta för kunden att ha denna funktionalitet tillgänglig för konstruktörer och andra inblandade i alla relevanta projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingsinsatsen utgår från befintlig prototyp och innehåller följande huvudsakliga tekniska aktiviteter: 1. Utveckla blandningsmunstycke med tillhörande kammare. 2. Utveckla, testa och verifiera polymerkompositioner optimerade för multifärg. 3. Utveckla, iterera och testa mjukvarualgoritmer för fullfärgsextrudering. 4. Integrera delarna 1-3 i ett nytt 3D-skrivarsystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.