FUHS - kapitalöverföring

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet Holding AB
Bidrag från Vinnova 70 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04622

Statistik för sidan