Fransk-Svenskt kluster projekt inom biomedicin

Diarienummer 2009-04208
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - mars 2010
Status Avslutat