Fransk-Svenskt kluster projekt inom biomedicin

Diarienummer
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04208

Statistik för sidan