Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Frankrike delegationsresa okt 2019

Diarienummer
Koordinator ÖSTERBY GJUTERI AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - november 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Etablera kontakt på ITER med förhoppning om att förse dem med gjutet stålgods.

Långsiktiga effekter som förväntas

Etablerat kontakter och en uppfattning om vad de kan behöva för typ av produkter.

Upplägg och genomförande

Hålla kontakten och hålla sig uppdaterad om behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 oktober 2019

Diarienummer 2019-04822

Statistik för sidan