Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Från utvecklingsöar till större helhet - att stödja innovativt utvecklingsarbete inom stora vårdorganisationer

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med det lärande nätverket var att lära av varandra och av aktuell forskning samt testa modeller, förslag och arbetssätt som bidrar till innovativt förbättrings- och utvecklingsarbete i komplexa hälso- och sjukvårdsorganisationer, i detta fall inom två landsting. Vid projektets avslut hade deltagarna, chefer och personer med strategiska stödfunktioner, jobbat med utvecklingsarbete inom den egna organisationen, tillämpat lärdomar om strategiskt utvecklingsarbete och planerat för både framtida utveckling och samverkan allt i enlighet med projektets mål.

Resultat och förväntade effekter

I Norrbottens läns landsting fokuserade man på analys av strategidokument som stöd för utveckling samt införandet av behandlingslinjer. I Västerbottens läns landsting kopplades insikter från nätverksträffar till befintlig struktur och satsningar. Lokalt testades en förbättrad konstruktion för tillämpning av s.k. värdebaserad vård samt sättet att sprida arbetssättet till berörda enheter. Både påbörjade och planerade strategiska utvecklingsarbetet och samverkan mellan landstingen kan öka framtida möjligheter för att skapa mer utvecklingsbenägna vårdorganisationer.

Upplägg och genomförande

Fem interaktiva workshops genomfördes på alternerande orter, i Umeå, Luleå och Stockholm,. Formerna varierade och anpassades till aktuellt läge och deltagarnas önskemål. Lokala möten där man arbetade med valda lokala utvecklingsområden inom landstingen genomfördes mellan nätverksträffarna. Forskarstöd erbjöds och forskare deltog vid några lokala möten. Vid sista workshopen presenterade båda landstingens deltagare olika modeller och ´kartor´ över vad man jobbat med, hur man såg på viktiga aspekter för utveckling och hur man avsåg jobba vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03547

Statistik för sidan