Från bilstad till cykelstad: planeringsverktyg och svensk kompetenshöjning för ökad cykling

Diarienummer
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 14 080 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04424

Statistik för sidan