Framtidens Produktionsprocess

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2014
Status Avslutat