Framtidens Produktionsprocess

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01317

Statistik för sidan