Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens målarpensel

Diarienummer
Koordinator ORKLA HOUSE CARE AB
Bidrag från Vinnova 1 784 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har tillfört teori till praktiken gällande design av borsthuvudet på en traditionell målarpensel. Dels har produktionsprocessen för syntetfibrerna utvecklats så att den kan bli mer miljövänlig och hållbar, dels har en vetenskapligt grundad modell tagits fram - baserad på förståelse av ytkemi och kapillärkrafter i borsthuvudet - för design av optimala penslar med unik och förbättrad funktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

De långsiktiga resultaten: En förbättrad produktionsprocess leder både till säkrare leveranser av råmaterial och en mer pålitlig slutprodukt. Kunskapsnivån är relativt låg hos en del materialleverantörer i Asien vad gäller säker kemikaliehantering och variationer i kvalitetsnivå. De uppnådda resultaten redan under projektet: Genom att använda teori och styrda tester kan penslar som är mer optimerade för färgupptag av olika typer av målarfärg tas fram.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits och koordinerats av Orkla House Care i Bankeryd, tillverkare av målarverktyg, tillsammans med externa samarbetspartners med olika expertis. Dessa partners har varit RISE Research Institutes of Sweden, Norner, Tronrud Engineering samt ZACCO. Projektet genomfördes från början 2018 till mitten av 2019 i arbetspaket innehållande bl.a. litteraturstudie, laborativ utvärdering, pilotlina samt patentstrategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04351

Statistik för sidan