Framtidens målarpensel

Diarienummer 2017-04351
Koordinator ORKLA HOUSE CARE AB
Bidrag från Vinnova 1 784 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att tillföra teori till praktiken inom design av borsthuvudet på en traditionell målarpensel. Målen för projektet är dels att utveckla produktionsprocessen av syntetfibrerna så att den blir mer miljövänlig och hållbar, dels att ta fram en vetenskapligt grundad modell - baserad på förståelse av ytkemi och kapillarkrafter i borsthuvudet - för design av optimala penslar med unik och förbättrad funktion.

Förväntade effekter och resultat

En förbättrad process leder både till säkrade leveranser av råmaterial och en mer pålitlig slutprodukt. Kunskapsnivån är relativt låg hos en del materialleverantörer i Asien vad gäller säker kemikaliehantering och variationer i kvalitetsnivån. Vad det gäller matematisk modell för penseldesign, är det helt nytt att på ett vetenskapligt sätt angripa frågan om hur penseln kan optimeras för olika typer av målarfärg. Det är känt från tester att man kan måla minst 30 procent snabbare med en bättre pensel och det finns anledning att tro att detta endast är ”toppen av isberget”.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs och koordineras av Orkla House Care i Bankeryd, tillverkare av målarverktyg, tillsammans med flera externa samarbetspartners med olika expertis. Dessa partners är RISE Research Institutes of Sweden, Norner, Tronrud Engineering samt ZACCO. Projektet är planerat i åtta arbetspaket med allt från litteraturstudie, laborativ utvärdering och pilotlina till patentstrategi och sträcker sig från början 2018 till mitten av 2019.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.