Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens innovativa grovavfallshantering

Diarienummer
Koordinator Stockholm Vatten Avfall AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att hitta rätt upphandlings- och avtalsform för att kunna erbjuda alla invånare enhetlig grovavfallsservice, för att tillse en bättre styrning av utsortering, avfallsbehandling och transporter samt för att förbättra insamlingspersonalens arbetsmiljö. Förstudien resulterade i uppdelning i tre olika upphandlingar inför 2019: fasta och mobila ÅVC:er, insamling av sorterbart grovavfall genom budning och en fortsättning av tjänstekoncessionsavtalet för insamling av blandat grovavfall. Projektgruppen bedömde att förslaget i dagsläget ger bäst måluppfyllnad.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen bedömer att förstudiens förslag om tre olika avtalsformer har bra potential att skapa önskade mervärden och mål i form av bättre service och mer miljönytta. Effekterna som uppstår av respektive upphandling beror till stor del på den kravställning som bolaget beslutar om 2017/18. Orsaken att hålla kvar vid tjänstekoncession ytterligare några år att bolaget vill ha mer tid att utreda förändringen, för att säkerställa bästa möjliga service och tjänsteutformning. Bolagets ambition är att förstärka serviceutbud och kvalitet innan helhetsgrepp om all hämtning tas.

Upplägg och genomförande

Upphandlingsprojektets initiala ambition att skapa hög nivå av funktion och innovation i stora avtal och med få aktörer omvärderades under förstudien. Det finns dock planer på att intensifiera samarbetet med marknaden, fastighetsägare och förvaltningar för att tillsammans kunna skapa innovativa grovavfallslösningar. Marknadsdialog med fastighetsägare och entreprenörer samt riskanalys hade en viktig roll i det förslag som förstudien resulterade i.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05005

Statistik för sidan