Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER - Institutet för framtidsstudier
Bidrag från Vinnova 1 580 625 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Syfte och mål

Svensk vård upplever problem när det gäller de lättaste och svåraste fallen, problem som kan lösas med digitala beslutsstöd men det kräver stora förändringar. Projektet syftade till att med fakta, beskrivningar och idéer peka på behovet av förändring, samt inspirera till åtgärder genom att visa på potentialen i ett förändrat system.

Resultat och förväntade effekter

Projektet engagerade personer som på olika sätt arbetar med eller har erfarenhet av digitalisering och vård. De pekade i en rapport ut möjligheter med digitalisering av vården, hur den kan ske och vad som hindrar utvecklingen, samt konkreta förslag på vad som behöver göras. Rapporten har spridits brett i målgruppen, bl.a. vid ett välbesökt seminarium som samlade branschen. Några av idéerna gestaltades i en spelfilm som tycks användas vid interna möten och budskapet har upprepats vid en mängd seminarier och möten efter projektperiodens slut.

Upplägg och genomförande

Projektperioden delades in i fyra delvis parallella delar; en för workshops där rapportens innehåll diskuterades och samordnades; en för text- och figurproduktion; en för produktion av filmen "Omsorg - om framtiden" och kortspelet "Förändringsleken. Spelet om framtidens vård och omsorg"; samt en där allt innehåll lanseras och kommuniceras via seminarier och möten. Den sista av dessa har fortsatt efter projektets slut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02178

Statistik för sidan