framtidens e-förvaltning, uppgradering

Diarienummer
Koordinator Gullers Grupp Informationsrådgivare Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02921

Statistik för sidan