framtidens e-förvaltning, uppgradering

Diarienummer
Koordinator Gullers Grupp Informationsrådgivare Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat