Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtagning av program för forskning inom området

Diarienummer
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid november 2005 - maj 2006
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ska besvara frågeställningar om vad svensk flygforskning (utanför NFFP) kan och bör bli framgångsrik inom. De forskningsanslag som kan göras tillgängliga för den flygforskning som ligger utanför NFFP är starkt begränsade och det är därför viktigt att prioritera områden som Sverige har behov av och som Sverige har goda förutsättningar att bli bra på.

Långsiktiga effekter som förväntas

Se syfte och mål

Upplägg och genomförande

Projektet avses att genomföras enligt nedanstående steg: Steg 1: Skapa bruttolista med forskningsområden Steg 2: Kartläggning av behov hos företag och samhälle Steg 3: Kartlägga genomförd forskning och forskargrupper Steg 4: Workshop Steg 5: Analys, dokumentation och avrapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02555

Statistik för sidan