Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 15 500 000 kronor
Projektets löptid september 2005 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar