Framtagning av handbok för stål och värmebehandling

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01863

Statistik för sidan