Framtagning av handbok för stål och värmebehandling

Diarienummer 2008-01863
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2010
Status Avslutat