Framställning av gröna bränslen och kemikalier via fraktionering av koklut

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 2 408 777 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03119

Statistik för sidan