Framställning av demonstrator

Diarienummer 2017-01965
Koordinator MOLECULAR FINGERPRINT SWEDEN AB - MOLECULAR FINGERPRINT SWEDEN AB - UPPSALA
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2018
Status Avslutat